Om Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen

Om Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen

Kamratföreningen Oasen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Medlemmar är personer med utländskt bakgrund och deras anhöriga samt övriga stödmedlemmar. Föreningens syfte är att samla människor med utländskt bakgrund som drabbats av hiv, hepatiter och andra överförda smittsam sjukdomar till kontakt, utbildning, kamratligt umgänge, ömsesidigt stöd och psykosocial verksamhet. Dessutom verkar Oasen för att medlemmarnas intresse, hiv-positivas behov, tillgodoses i samhället

Föreningen grundades år 2000 och blev då samtidigt medlem i Riksförbundet för hivpositiv (RFHP) numera Hiv-Sverige.

Oasen som förening har inte kunnat nå alla de personer som syftet beskriver, eftersom verksamheten var organiserad i Stockholm under ett par medlemsmöten arrangeras årligen, utöver årsmötet.

Genom att koncentrera allt arbete och alla initiativ centralt i Stockholm kan tolkas som ett sätt att stödja deras destruktiva isolering istället för att närma dem och hitta en lokal riktning. Oasen har anmärkt att om en del av sina medlemmar vänder sig till andra lokala föreningar runt om i landet, i många sammanhang inte känner sig bekväm i dessa grupper.

Oasen har tidigare tillämpat två principer, ”Inga barn” och ”Först till kvarn”. Detta visade sig dock exkludera en viktig prioriterad målgrupp som behöver speciella insatser om prevention. Unga under arton år som är både drabbade och anhöriga. Med verksamheten i regioner, skulle alla anhöriga i alla åldrar vara med utan att behöva oroa sig för kostnaden för transport och logi. Dessutom ska alla föräldrar med små barn som inte kunde lämna dem ensamma och gå till möten i Stockholm delta i aktiviteter i sina regioner. För att ha koncentrerat våra aktiviteter i Stockholm, har vi förlorat många medlemmar som nu är i färd med att återvända.

Därför sedan 2010 har vi börjat öppna regioner runt om i landet och fem regioner är aktiva idag.

  1. Stockholms region, organisationsnummer 802458-0269

  2. Örebro region, organisationsnummer 802456-2202

  3. Östergötlands region, organisationsnummer 802459-1979

  4. Norrlands region, organisationsnummer 802469-0581

  5. Kronoberg region, organisationsnummer 802491-8024

  6. Västra Götaland region, organisationsnummer 802495-7923

Under 2014 skapar vi de strukturer som behövs för att ett gemensamt riksförbund skall ta över hel verksamhet 1 januari 2015.

Eftersom Örebro ligger ungefär i mitten av dessa regioner med flest medlemmar, har styrelsen bestämt att Riksförbundet Kamratföreningarna Oasen ska ha sitt kansli i Örebro.

Kamratföreningarna Oasen har hittills saknat strukturer för gemensam strategi och planering. Samtidigt ökar kraven på att verksamheter rikstäckande organisatorisk kapacitet såsom andra riksförbund, och att verksamheterna planeras utifrån de krav som det epidemiologiska läget i landet dikterar. Kamratföreningarna Oasen arbete alltid har gjorts av en frivilligstyrelse. Så snart en ledamot får ett jobb, lämnade han styrelsen och föreningen. Sedan starten 2004, 24 ledamöter har övergått Oasen trots sina erfarenheter och vi är skyldiga att alltid börja om. Det är viktigt att ha mer anställda.

Detta gör det svårare för rörelsen att nå sina mål: att verka för en begränsning av hiv epidemin i Sverige och att erbjuda kompetent utformat stöd för hivpositiva och närstående. För att möta dessa utmaningar och bli en stark organisation behövs en gemensam strategisk plattform och ett gemensamt arbete. Med anledning av detta har KFO börjat decentralisera sin verksamhet i regioner för att komma nära våra medlemmar. Arbetet har skett i en process som inleddes under årsmöte 2010 och fortsätter.

Inom målgruppen, är stigma och okunskap om hiv de stora hinder organisation måste övervinna för att lyckas med ett framgångsrikt preventionsarbete i respektive regioner. Konsekvenserna av det stigma leder till ett lågt ansvarstagande när det gäller testning och kondomanvändning och till ett destruktivt självstigma hos hivpositiva.

Oasens arbete som riksförbund kommer att vara inriktat på stigmasänkande åtgärder genom informationsträffar och utbildningar i regionerna. Målsättningen är att stigmasäkra vår egen organisation genom att arbeta fram en gemensam värdegrund centralt och sedan göra en basutbildning för alla regioner och på det sätet få en gemensam kunskapsgrund

Ett annat mål är att vi kommer att arbeta mer fokuserat med familjefrågor, också det ett led i stigmasänkande arbete. Om vi lyckas med stöd till hivpositivas familjer leder det till en ökad livskvalité för dem som lever med hiv och en ökad medvetenhet hos individer leder i sin tur till kunskapsspridning, minskade fördomar och en ökad testningsfrekvens.

Vad innebär förändringen till Riksförbund för Oasens arbete?

Planerade aktiviteter kan vara samma, men det är den geografiska räckvidden och antalet stödmottagare som förändras eftersom Oasen som förening och som riksförbund har samma syfte. Det är sättet att sätta dem i verket som förändras för att bli mer effektiv.

Ett förbund består av både enskilda individer och lokala föreningar som medlemmar. Det är en central organisation som verkar i hela landet. En förening består bara av enskilda individer som medlemmar.

Förändringen ligger inte i planeringsverksamhet men i den bästa metoden för att nå målen. De skiljer sig i att effektivt nå alla dess medlemmar var de än är och snabbt att erbjuda de bästa stöd. Riksförbundet möjliggör och underlättar organisationen att uppnå de förväntade målen.

Målgruppen upplever mycket isolering och rädsla för diskriminering på grund av sin hiv status. Oasen som riksförbund med lokala föreningar i hela landet ska nå alla sina medlemar och stärka de aktiviteter som föreningen inte har uppnått i hela landet

Verksamhet för 2015 syftar till att bygga upp en ny struktur med regionala föreningar och ett gemensamt riksförbund vilka sammankopplas med en riksstämma och en riksstyrelse som ansvarar för organisationens rikstäckande funktioner:

 

 

No Comments

Add a Comment