Kalendarium 2016

Kalendarium 2016.

Februari 12-13

Styrelsemöte/Planeringsmöte i Örebro

Mars 25-27

Årsmöte. Mariella.

April 6-7

Organisationsforum i Stockholm

April 23

Kvinnors utbildning om hiv och graviditet i Örebro.

Maj 19

Presentation av livskvalitets rapporten "Att leva me hiv" med Hiv - Sverige, Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet i Örebro.

Maj 20-21

Styrelseutbildning i Örebro

Styrelsemöte

Juni

Ungdoms enkät

Juli

Semester

Augusti 26-28

Styrelsemöte

Ansökningar

September

Medlemsträff Västmanland och Sörmland

September 29-30

Barn och unga med hiv i Stockholm

Oktober

Medlemsträff Västra Götaland

December 9-11

Styrelsemöte. Gävle

No Comments

Add a Comment