Kalendarium 2016

Kalendarium 2016

Februari 12-13

Styrelsemöte/Planeringsmöte i Örebro

Mars 18-20

Årsmöte. Mariella.

April 6-7

Organisationsforum i Stockholm

Maj 19

Presentation av livskvalitets rapporten "Att leva me hiv" med Hiv - Sverige, Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet i Örebro.

Maj 20

Styrelseutbildning i Örebro

Maj 21

Styrelsemöte

Juni

Ungdoms enkät

Juli

Semester

Augusti 26-28

Styrelsemöte

Ansökningar

September 03

Medlemsträff Västmanland och Sörmland

September 29-30

Barn och unga med hiv i Stockholm

Oktober

Medlemsträff Västra Götaland

November

Kvinnors utbildning om hiv och graviditet i Linköping

December 9-11

Styrelsemöte. Gävle

No Comments

Add a Comment